Easy Branches network real-time page visitors launch date 16 th Dec 2016 --- --- ---

Starting Date : April 27 2017

Gdje je nestao čovjek?

2 views

Location

Faculty of Economics, Osijek 7 Trg Ljudevita Gaja, 31000 Osijek HR

Date and time

Start Date : April 27 2017 17:00 Europe/Zagreb
Ending Date : April 27 2017 17:30 Europe/Zagreb

Description

Vrsta događaja: Dramska predstava
Predviđeno trajanje događaja: 15 minuta
Mjesto događaja: Aula Glagoljice
Izlagač: Mirta Faktor
Institucija: Medicinska škola Osijek i Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Osijek
Opis događaja: Tema dramske predstave je dehumanizacija suvremenoga društva i čovjeka.
Sponzor događaja: Merlon
Gdje je nestao čovjek? at

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja, 31000 Osijek

Other Events in Osijek Croatia

meetings-incentives-conferencing-exhibitions-mice-easy-branches
Thu, Apr 27 2017 9:00 am timezone Europe/Zagreb
7 Trg Ljudevita Gaja, 31000 Osijek Croatia
meetings-incentives-conferencing-exhibitions-mice-easy-branches
Thu, Apr 27 2017 6:30 pm timezone Europe/Zagreb
7 Trg Ljudevita Gaja, 31000 Osijek Croatia
meetings-incentives-conferencing-exhibitions-mice-easy-branches
Thu, Apr 27 2017 3:00 pm timezone Europe/Zagreb
7 Trg Ljudevita Gaja, 31000 Osijek Croatia